Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Τι θέλουμε να κάνουμε

Ο σκοπός μας είναι να διαμορφωθούν προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση του φαινόμενου της διαφθοράς μέσα από μια δημόσια και ανοιχτή διαδικασία.

Οι προτάσεις αυτές απευθύνονται στην κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: